BIM

Структурно информационно моделиране (СИМ)

СИМ е съвместен начин за цифрово създаване, управление и споделяне на информация за даден проект, през целия му жизнен цикъл.