Съоръжения за транспорт и манипулации в складови пространства, строителни обекти и индустриални паркове